ز من می گریزی...

درخواست حذف این مطلب

متن ترانه ز من میگریزی از سپنتا مجتهدزاده


ز من میگریزی سر مگر

به کامم نگردی ی مگر
تا کی ز پی ات گردم به جهان
تا کی ز غمت نالد دل و جان
نت به بختم گرم اختری
نمانی به شامم شه مگر
تا کی تو زنی آتش به نهانم
*
پری زاد قصه های منی
سبب ساز غصه های منی
در خیالم شب ها بینمت چون رویا
ندیدم در آدمی و پری
ی همرنگت به جلوه گری
امان بر من چو می گذری
بگیری کاش از دلم خبری
ندیده ام نشان ز یاریت
رسیده ام به جان ز یاریت...
*
*